منشور حقوق شهروندی
  • 01:00
  • 6 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
50,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.
  • این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشیدولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.
محتوای درس
تعریف شهروند و رابطه آن با دولت
1 تعریف شهروند و رابطه آن با دولت 08:39
حقوق مدنی (حق حیات، کرامت، بهداشت و سلامت)
1 حقوق مدنی (حق حیات، کرامت، بهداشت و سلامت) 08:39
حق آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات
1 حق آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات 07:41
حقوق حریم خصوصی شهروندان
1 حقوق حریم خصوصی شهروندان 09:24
حقوق امنیت قضایی به شهروندان
1 حقوق امنیت قضایی به شهروندان 07:01
حقوق دسترسی و مشارکت های فرهنگی و محیط زیست
1 حقوق دسترسی و مشارکت های فرهنگی و محیط زیست 16:50

فایل های تمرینی