کار تیمی و مهارت های تیم سازی
  • 00:35
  • 3 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
40,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • کار تیمی یکی از هفت مهارتی است که هر شخص برای استخدام شدن در هر شغلی به داشتن آن نیازمند است. شرکت ها و سازمان ها به صورت روزافزون از تیم های قدرتمند و هماهنگ برای پاسخ سریع به شرایط تغییر در محیط رقابتی شدید جهانی استفاده می کنند.
  • تیم سازی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در هر کاری به خصوص کسب و کارها به شمار می رود، چرا که نتیجه تیم سازی صحیح و اصولی، ایجاد یک تیم مناسب برای اجرای کار تیمی و نیل به اهداف کسب و کار است.
  • در این دوره عوامل تاثیرگذار در تیم سازی و عوامل موفقیت در کار تیمی مورد بررسی قرار می گیرد. بخش دیگری از این آموزش به مدیریت و رهبری یک تیم اختصاص دارد که می تواند در مدیریت و رهبری کسب و کارهای نوپا که غالبا به صورت تیمی اداره می شوند، مورد استفاده واقع شود.
محتوای درس
کار تیمی چیست و چه مزایایی دارد؟
1 کار تیمی چیست و چه مزایایی دارد؟ 17:06
اختلال در عملکرد، مدیریت تعارض و ارزیابی عملکرد در تیم
1 اختلال در عملکرد، مدیریت تعارض و ارزیابی عملکرد در تیم 11:24
نمونه ای از مدیریت تعارض
1 نمونه ای از مدیریت تعارض 07:44

فایل های تمرینی