خلاقیت و نوآوری سازمانی
  • 01:50
  • 7 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
50,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • در مدیریت سازمان، موفقیت نهایی و حتی گاهی بقای آن به میزان توانایی برنامه ریزان در ایجاد نوآوری و به کارگیری فکرهای نو بستگی دارد. مهمترین دلیل نیاز به خلاقیت و نوآوری بروز مشکل است. حل مشکل به دو شیوه حل عقلایی و حل خلاقانه مشکل میسر است. برای ظهور یک ذهنیت خلاق باید تعریف دقیقی از مشکل ارائه گردد همچنین زمینه استفاده از راه حلهای گوناگون و سوای از راه حلهای مرسوم، ایجاد شود.
  • یکی از چالشها و وظایف خطیر مدیران ایجاد یک نظام حمایتی برای پرورش نوآوری است. سازمان ها به عنوان عناصر اصلي اثربخش در فرايندهاي اقتصادي و اجتماعي جوامع حوزه هاي مهمي در ظهور خلاقيت ها و نوآوري ها به شمار مي روند و اساسا ادامه حيات آنها بستگي به تغيير و نوآوري دارد. در این دوره به مسئله خلاقیت و نوآوری سازمانی برای رسیدن به اهداف سازمان میپردازیم.
محتوای درس
مفهوم و تعریف خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
1 مفهوم و تعریف خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی 25:54
اشتباهات اساسی در تفکر خلاق و تکنیکهای فعال کردن نیم کره مغز
1 اشتباهات اساسی در تفکر خلاق و تکنیکهای فعال کردن نیم کره مغز 13:40
عناصر اصلی، نظریه ها و انواع خلاقیت
1 عناصر اصلی، نظریه ها و انواع خلاقیت 13:21
خصوصیات فرد خلاق و حمایت های لازم برای تحقق خلاقیت در سازمان
1 خصوصیات فرد خلاق و حمایت های لازم برای تحقق خلاقیت در سازمان 14:50
فرایند نوآوری و انواع و مدل های آن
1 فرایند نوآوری و انواع و مدل های آن 16:51
استراتژی های نوآوری
1 استراتژی های نوآوری 09:15
کارآفرینی و تکنیکهای کاربردی خلاقیت و نوآوری
1 کارآفرینی و تکنیکهای کاربردی خلاقیت و نوآوری 18:30

فایل های تمرینی