تکنیک های تفکر با رویکرد اتاق فکر (خلاقیت و حل مسئله)
  • 01:15
  • 4 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
50,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • یک مدیر معمولی بیش از ۵۰ درصد زمان خود را صرف حل مسئله به تنهایی یا به کمک دیگران می‌کند.
  • توانایی مقابله با دشواری‌ها و حل مشکلات بیش از هر چیز تعیین‌کننده رویدادهای کسب‌وکار است.
  • در حقیقت می‌توان گفت فردی که مهارت‌های ضعیفی در تفکر خلاق دارد مجبور است کارمند افرادی شود که از مهارت‌های پیشرفته‌تر تفکر خلاق بهره‌ می‌برند.
  • خلاقیت مانند راندن دوچرخه یا کار با کامپیوتر یک مهارت است که می‌توان آن را با تمرین یاد گرفت و بهبود بخشید.
  • یک ایده جدید می‌تواند برای تغییر مسیر کاری یا تحول کل شرکت کافی باشد.
محتوای درس
تعریف خلاقیت و عوامل موثر در تفکر خلاق
1 تعریف خلاقیت و عوامل موثر در تفکر خلاق تعریف خلاقیت و عوامل موثر در تفکر خلاق 14:46
راهکارهای رشد خلاقیت
1 راهکارهای رشد خلاقیت راهکارهای رشد خلاقیت 21:59
بارش افکار و اتاق فکر
1 بارش افکار و اتاق فکر بارش افکار و اتاق فکر 15:51
مهارتهای حل مسئله و تصمیم گیری
1 مهارتهای حل مسئله و تصمیم گیری مهارتهای حل مسئله و تصمیم گیری 19:02

فایل های تمرینی