شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها
  • 01:30
  • 20 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
350,000تومان
پیش نیازهای درس
  • ندارد
آنچه خواهید آموخت
  • با توجه به توسعه‌ی روزافزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین، افزایش کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی و توسعه‌ی خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و ... امروزه نیاز به مقوله امنیت اطلاعات در بستر شبکه و سازمانها بیش از پیش احساس میشود. در این راستا، در این دوره قصد داریم با مفهوم فضای سایبری و ویژگی های آن آشنا شویم. همچنین، در خصوص تهدیدات سایبری و پلیس فتا بحث خواهیم کرد. در ادامه با مفاهیم امنیت اطلاعات و حملات امنیتی و انواع بدافزار آشنا می شویم تا دیدگاهی در خصوص نحوه محافظت کارآمد از دارایی های اطلاعاتی سازمان بدست آوریم.
محتوای درس
آشنایی با فضای سایبر
1 آشنایی با فضای سایبر آشنایی با فضای سایبر 00:04
ویژگی های فضای سایبر
1 ویژگی های فضای سایبر ویژگی های فضای سایبر
آسیب های فضای سایبر
1 آسیب های فضای سایبر آسیب های فضای سایبری 02:30
جرایم کامپیوتری و پلیس فتا
1 جرایم کامپیوتری و پلیس فتا جرایم کامپیوتری و پلیس فتا 05:00
ضرورت ایجاد پلیس فتا
1 ضرورت ایجاد پلیس فتا ضرورت ایجاد پلیس فتا 02:47
مفاهیم پایه در امنیت اطلاعات
1 مفاهیم پایه در امنیت اطلاعات مفاهیم پایه در امنیت اطلاعات 07:40
آشنایی با تعاریف محیطهای امنیتی
1 آشنایی با تعاریف محیطهای امنیتی آشنایی با تعاریف محیطهای امنیتی 07:00
خط مشی های امنیتی
1 خط مشی های امنیتی خط مشی های امنیتی 06:00
مهاجم یا حمله کننده
1 مهاجم یا حمله کننده مهاجم یا حمله کننده 04:00
انواع رمزنگاری Cryptography
1 انواع رمزنگاری Cryptography انواع رمزنگاری 07:00
رمز نگاری نامتقارن
1 رمز نگاری نامتقارن رمز نگاری نامتقارن 05:30
احراز اصالت پیام و توابع درهم ساز
1 احراز اصالت پیام و توابع درهم ساز احراز اصالت پیام و توابع درهم ساز 05:45
امضای دیجیتال
1 امضای دیجیتال امضای دیجیتال 04:17
انواع حملات امنیتی
1 انواع حملات امنیتی انواع حملات امنیتی 07:06
حملات فعال
1 حملات فعال حملات فعال 05:30
حملات تکرار
1 حملات تکرار حملات تکرار 05:50
حملات تغییر پیام
1 حملات تغییر پیام حملات تغییر پیام
ممانعت از سرویس یا اخلال در سرویس دهی
1 ممانعت از سرویس یا اخلال در سرویس دهی ممانعت از سرویس یا اخلال در سرویس دهی 05:55
سخن آخر
1 سخن آخر سخن آخر 01:57
آزمون پایانی - دوره شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان

فایل های تمرینی