امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا)
  • 01:00
  • 10 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
16,000تومان
پیش نیازهای درس
  • ندارد
آنچه خواهید آموخت
  • ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارکنان نسبت به فناوری های اطلاعات و روشهای حفظ امنیت آنها
محتوای درس
آشنائی با فضای سایبر
1 آشنائی با فضای سایبر فضای سایبر ، فرهنگ سایبر ، شهروند سایبر ، تجارت سایبر 00:03
انواع تهدیدات سایبری
1 بخش اول تروجان ها ، درهای پشتی ، روت کیت ها و ویروس ها
2 بخش دوم بخش دوم 04:00
3 بخش سوم بخش سوم 04:40
حملات مهندسی اجتماعی
امنیت اطلاعات
1 امنیت اطلاعات 03:00
امنیت در شبکه های اجتماعی
1 امنیت در شبکه های اجتماعی 02:38
مدیریت کلمه های عبور و فناوری های احراز هویت
1 مدیریت کلمه های عبور و فناوری های احراز هویت 01:56
مدیریت آسیب پذیری های امنیتی
1 مدیریت آسیب پذیری های امنیتی 02:16
مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
1 مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات 01:47
مدیریت رخدادها و حوادث امنیت اطلاعات
آشنایی با نهادهای متولی افتا در کشور و مالکیت حقوق معنوی
1 آشنایی با نهادهای متولی افتا در کشور و مالکیت حقوق معنوی 03:58

فایل های تمرینی