برنامه نویسی اندروید مقدماتی
  • 01:30
  • 7 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
در این دوره با Activity ، Intetnt ، Layout ، عملیات پایگاه داده ، Json و استفاده از وب سرویسها آشنا خواهید شد.
1,200,000تومان
پیش نیازهای درس
  • آشنایی با زبان برنامه نویسی Java و SQL
آنچه خواهید آموخت
  • مدیریت رویداد ، دسترسی به پایگاه ، توزیع برنامه ، activity، المانهای view ، دریافت اطلاعات از اینترنت
محتوای درس
معرفی دوره
1 معرفی دوره آشنایی با مفاهیم مقدماتی برنامه نویسی موبایل اندروید 00:01
اکتیویتی ها
1 اکتیویتی ها آشنایی با اکتیویتی ها و جزئیات آن
مدیریت رویداد
دریافت اطلاعات از اینترنت
تولید و اجرای برنامه
تولید گرافیک با استفاده از XML
نمایش مقادیر متعدد

فایل های تمرینی